SETI SE ESCAPELLE®, POSTINOR®-2

da izbegneš bezbroj neugodnih pitanja

Zašto je lek Escapelle® / Postinor®-2 jedinstven?

Escapelle® / Postinor®-2 pilula za jutro posle je efikasna u sprečavanju nastanka trudnoće onda kada se uzme onako kako je to predviđeno, u roku od 72 sata (3 dana) od odnosa bez zaštite.

Zahvaljujući aktivnoj supstanci, hormonu levonorgestrel, hitna kontracepcija sprečava trudnoću pre nego što do nje dođe. Smatra se da Escapelle® / Postinor®-2 deluje tako što:

  • sprečava da vaši jajnici oslobode jajašce,
  • sprečava spermu da oplodi već oslobođeno jajašce.

Nema efekta ako ste već u drugom stanju.

Ova vrsta pilule za hitnu kontracepciju u upotrebi je od 1980-ih i koriste je žene širom sveta. U mnogim zemljama pilula za hitnu kontracepciju se može nabaviti u apoteci po režimu izdavanja bez lekarskog recepta. Farmaceutska kompanija Richter Gedeon Plc. od 1980-ih poseduje ekspertizu u proizvodnji pilule za hitnu kontracepciju. Do sada je Richter Gedeon Plc. postao vodeći proizvođač hitne kontracepcije najvišeg kvaliteta koja se prodaje u velikom broju zemalja.

Prikazana fotografija predstavlja imaginarnu ličnost
X