SETI SE ESCAPELLE®, POSTINOR®-2

da izbegneš bezbroj neugodnih pitanja

U kojim situacijama uzeti lek Escapelle® / Postinor®-2, a u kojim ne?

Hitna kontracepcija je metoda sprečavanja nastanka trudnoće koja se primenjuje „posle odnosa”, ukoliko dođe do propusta u primenjenoj kontracepciji ili je odnos bio bez zaštite.

Hitna kontracepcija sme da se primenjuje samo povremeno i ne sme da se koristi umesto redovne kontracepcije. Escapelle® i Postinor®-2 ne štite od seksualno prenosivih bolesti.

Lek Escapelle® / Postinor®-2 nemojte koristiti:

Ako ste alergični (preosetljivi) na levonorgestrel ili bilo koju pomoćnu supstancu leka;
Ako ste u drugom stanju ili mislite da ste već u drugom stanju.

Ako ste već u drugom stanju, Escapelle® / Postinor®-2 ne može da prekine trudnoću, tako da Escapelle® / Postinor®-2 nije „tableta za abortus“.

Ne preporučuje se primena leka Escapelle® / Postinor®-2 ukoliko ste mlađi od 16 godina.

Upotreba leka Escapelle® / Postinor®-2 se ne preporučuje ako:

Imate bolest tankih creva (kao što je Kronova bolest) koja utiče na varenje;
Imate težih problema sa jetrom;
Ste ikada imali vanmateričnu trudnoću (odnosno beba se razvijala izvan materice);
Ste ikada imali bolest koja se zove salpingitis (zapaljenje jajovoda).

Ovaj lek Vas ne može zaštititi od seksualno prenosivih oboljenja, to može samo kondom. Ukoliko ste zabrinuti zbog ovoga, obratite se svom lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu.

X