SETI SE ESCAPELLE®, POSTINOR®-2

da izbegneš bezbroj neugodnih pitanja

Mi koristimo kondom

Kondomi su popularni i lako dostupni. Ipak, značajno je naglasiti da kondomi pružaju pouzdanu zaštitu jedino ukoliko se pravilno koriste, ali i tada se mogu desiti nepredviđene situacije kao što su pucanje i spadanje kondoma. U ovom tekstu ćete pronaći najčešće faktore rizika.

We use condom

Kondom je često korišćeno sredstvo zaštite prilikom seksualnih odnosa. Ipak, greške i problemi prilikom upotrebe kondoma se mnogo ređe spominju, iako sprečavanje neželjene trudnoće može biti najvažnija uloga kondoma. Verovatnoća začeća može se smanjiti pravilnom upotrebom. Međutim, ne smemo zaboraviti da se u situacijama kada je kondom pukao ili spao, neželjena trudnoća i potencijalni abortus eventualno mogu izbeći „Pilulom za jutro posle“. Hajde da vidimo šta su najčešće greške!

  • Ako se ne koristi kondom prilikom svakog polnog odnosa,
  • Ako se kondomi čuvaju na mestima gde mogu biti oštećeni,
  • Ako se koriste kondomi kojima je istekao rok,
  • Ako se koristi neki oštar predmet ili se zubima pokušava otvoriti zaštitna ambalaža kondoma,
  • Ako se tokom odnosa upotrebljava lubrikant, jer može da ošteti gumeni materijal kondoma,
  • Ako se kondom stavi kasno, • Ako se prerano skine kondom,
  • Ako nema prostora za semenu tečnost na vrhu kondoma tj. ako nije istisnut vazduh na rezervoaru na vrhu kondoma pre stavljanja,
  • Ako ste kondom prilikom stavljanja odmotali u pogrešnom smeru,
  • Ako nakon stavljanja kondoma niste proverili da li je sve u redu sa kondomom,
  • Ako je pogrešna veličina kondoma.

Ukoliko se ustanovi neki od navedenih propusta, i ovaj metod kontracepcije zakaže, treba razmisliti o prevenciji nastanka trudnoće ukoliko nije željena.

U SLUČAJU POTREBE ZA HITNOM KONTRACEPCIJOM

X