SETI SE ESCAPELLE®, POSTINOR®-2

da izbegneš bezbroj neugodnih pitanja

O kompaniji Richter Gedeon

O kompaniji Richter Gedeon

Richter Gedeon Plc. je specijalizovana panevropska farmaceutska kompanija sa sedištem u Mađarskoj, koja se, vođena inovacijama, bavi farmaceutskom proizvodnjom, istraživanjem i razvojem, prodajom i marketingom. Kompanija proizvodi oko dvesta farmaceutskih proizvoda u više od 400 oblika. Proizvodni program pokriva skoro sve važne terapijske oblasti, uključujući ginekologiju, centralni nervni sistem i kardiovaskularni sistem. Štaviše, biotehnološka postrojenja omogućavaju kompaniji da proširi proizvodni program proizvodima koji nude visok stepen dodatne vrednosti. Richter Gedeon ima najveći sektor za istraživanje i razvoj u srednjoj i istočnoj Evropi. Originalno istraživanje usmereno je na poremećaje centralnog nervnog sistema, a glavni ciljevi kliničkih istraživanja su šizofrenija, anksioznost, hronični bolovi i depresija, kao i lečenje benignih ginekoloških oboljenja. Svojom široko priznatom stručnošću u oblasti hemije steroida i sveobuhvatnim asortimanom proizvoda namenjenih zdravlju žena, Richter je važan akter u oblasti ginekologije širom sveta.

X